Leveringsvoorwaarden

Van der wurff Produkties stelt zich tot doel: Het ontwikkelen en in de wereldmarkt zetten van originele, inventieve textiele producten. De Verkoopactiviteiten vinden plaats via het internet en volgens het afwikkelen van een afgestemd strategies plan. Deze beknopte en de downloadbare uitgebreide algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of overeenkomsten waarbij Van der Wurff Produkties partij is.

Internet-verkoopovereenkomst
Volgens de regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 7 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.

Prijzen
Alle vermelde prijzen op de website van Van der wurff produkties zijn in euro’s en inclusief B.T.W. (21%).
De prijzen zijn van toepassing ten tijde van acceptatie van bestelling.
Indien prijzen voor bepaalde producten gestegen zijn tussen tijdstip van bestelling en tijdstip van levering, dan zijn de prijzen ten tijde van acceptatie van bestelling van toepassing. Indien de prijzen gedaald zijn kan men binnen 10 dagen na aankoop van het product het verschil in euro's claimen.

Betalingen
Als algemene regel geldt dat de betaling vooraf plaatsvindt. De betaling kan verricht worden via Ideal (alleen in Nederland), Paypal of via een overschrijving.

Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Van der Wurff Produkties gesloten worden of anders en waarbij Van der Wurff Produkties partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Van der Wurff Produkties accepteert de klant deze voorwaarden.

Levering
Nadat wij de bestelling hebben ontvangen krijgt de koper van ons een orderbevestiging. Het factuurbedrag is inclusief BTW en verzendkosten  
Zodra de betaling is ontvangen, wordt de bestelling verstuurd, meestal binnen 3 a 4 dagen na betaling. Wanneer de levering niet uitgevoerd kan worden binnen de aangegeven periode, wordt hier melding van gemaakt en wordt er een vervolg afspraak gemaakt. Verzending vindt plaats via TNT post. Indien de koper niet thuis is dan kan het pakket afgehaald worden bij het dichtstbijzijnde postkantoor.

Gegevensbeheer en privacy
De door de koper aan Van der Wurff Produkties verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Van de Wurff Produkties intern gebruikt worden. Er kan de koper gevraagd worden aan eventuele enquetes ed. betreffende het aangeschafte product mee te doen. Van der wurff Produkties zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.

Garantie bepalingen en aansprakelijkheid
De koper heeft volledige garantie op al het stikwerk en stof bij aankoop. Slijtage van de stof of stikwerk valt hier vanzelfsprekend niet onder. 
De binnen kussens zijn iets kleiner dan de buiten hoes zodat, als de Katoen/Linnen hoes op 40 graden gewassen wordt, deze iets kan krimpen. De koper controleert het product bij ontvangst op gebreken.
Advies:
►Zorg dat u de Trapeze stevig bevestigt aan muur of plafond. Voor ongelukken door gescheurde of versleten stof is Van der Wurff Produkties in geen geval aansprakelijk. 
Vervang uw product als het versleten is. De trapezes zijn van speciaal geselecteerde zeer sterke stoffen gemaakt. Het totale product is buitengewoon sterk en van goede kwaliteit. Ieder product wordt uitvoerig gecontroleerd voor aflevering.
Van der Wurff Produkties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

De aansprakelijkheid van Van der Wurff Produkties is altijd beperkt tot het bedrag van de aankoop/overeenkomst. 

Produktbeschrijving en vergissingen
Mocht het voorkomen dat een productbeschrijving/foto/kleur van de stof niet juist is of Van der wurff Produkties een product verkeerd geprijsd heeft  als gevolg van een technische of menselijke fout dan heeft Van der Wurff Produkties het recht de bestelling welke tegen een onjuiste prijs en/of omschrijving geplaatst is, te weigeren of te annuleren waarna de klant een nieuwe bestelling kan plaatsen met juiste prijzen en/of omschrijving/foto/stofkleur. 


Spijtaankoop
In geval van spijt of klacht bij aankoop kan de koper binnen 7 dagen na ontvangst het produkt in oorspronkelijke staat, ongebruikt en in originele, hele verpakking op eigen kosten retouneren, waarna Van der Wurff Produkties binnen 30 dagen het aankoopbedrag zal terugbetalen. Retourzendingen moeten in eerste instantie kenbaar gemaakt worden via e-mail, telefoon of brief.

Klachten
Een klacht kan kenbaar gemaakt worden via e-mail [email protected] en zal altijd in alle redelijkheid en volgens deze algemene voorwaarden verholpen worden.


Intellectuele eigendom en rechtspraak
Op de producten van Van der Wurff Produkties rusten de intellectuele eigendomsrechten: Autersrecht, Octrooi- merk en model- bescherming (idee, gedetailleerde uitvoering en toepassing) 

In geval van ernstig bezwaar of geschil tussen een andere Partij en Van der Wurff Produkties, streven in eerste instantie beide partijen naar een schappelijke oplossing. Indien partijen hiertoe niet instaat zijn dan zal een dergelijk geschil overhandigd worden aan de Nederlandse Rechtbank. De huidige condities zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Indien de huidige condities vertaald zouden worden, dan prevaleert de Nederlandse versie boven alle andere versies. Juridische actie zal ondernomen worden tegen iedere schending of overtreding.

Disclamer
Niets van de Van der Wurff Produkties producten en deze website mag zonder toestemming van Van der Wurff Produkties worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, gebruik op internet of op welke andere wijze ook.

Van der Wurff Produkties heeft het recht de inhoud van de webwinkel te wijzigen.


Download Algemene voorwaarden